εμφαίνω

Μεταφράσεις

εμφαίνω

denote, indicate, show
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close