εμφανής

Μεταφράσεις

εμφανής

(emfa'nis) αρσενικό-θηλυκό

εμφανές

apparent, glaringklaraclair, évident表觀apparentetilsyneladende명백한uppenbara表观aparenteaparente (emfa'nes) ουδέτερο
επίθετο
φανερός εμφανές σημάδι εμφανής πρόθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close