εμφατικός

Μεταφράσεις

εμφατικός

emphatique

εμφατικός

emphatic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close