εμφιαλώνω

Μεταφράσεις

εμφιαλώνω

bottleembouteiller (emfia'lono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω σε μπουκάλι και κλείνω ερμητικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close