εμφύλιος

(προωθήθηκε από εμφύλια)
Μεταφράσεις

εμφύλιος

(em'filios) αρσενικό

εμφύλια

(em'filia) θηλυκό

εμφύλιo

civileграждански시민civilecivilcivilالمدنيcivil (em'filio) ουδέτερο
επίθετο
μεταξύ ομάδων της ίδιας φυλής ή χώρας εμφύλιος πόλεμος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close