εμψεκάζω

Μεταφράσεις

εμψεκάζω

inject

εμψεκάζω

injecter
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close