ενάρετος

Μεταφράσεις

ενάρετος

virtuous, righteous

ενάρετος

virtuoso
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close