εναγής

Μεταφράσεις

εναγής

abominable, cursed
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close