εναγκαλισμός

Μεταφράσεις

εναγκαλισμός

embrace

εναγκαλισμός

embrassade
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close