εναλλάξ

Μεταφράσεις

εναλλάξ

PrzemiennieStřídavěAlternadamenteAlternatelyبالتناوبПоследователноalternativamenteabwechselndלסירוגיןafwisselendSkiftevisalternativement (ena'laks)
επίρρημα
πότε ο ένας, πότε ο άλλος Μιλούσαν εναλλάξ.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close