εναλλάσσω

Μεταφράσεις

εναλλάσσω

alterneralternate (ena'laso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω να διαδέχεται ένα πράγμα κπ άλλο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close