εναλλακτική λύση

Μεταφράσεις

εναλλακτική λύση

بَدِيل

εναλλακτική λύση

alternativa

εναλλακτική λύση

alternativ

εναλλακτική λύση

Alternative

εναλλακτική λύση

alternative

εναλλακτική λύση

alternativa

εναλλακτική λύση

vaihtoehto

εναλλακτική λύση

alternative

εναλλακτική λύση

alternativa

εναλλακτική λύση

alternativa

εναλλακτική λύση

選択肢

εναλλακτική λύση

양자 택일

εναλλακτική λύση

alternatief

εναλλακτική λύση

alternativ

εναλλακτική λύση

alternatywa

εναλλακτική λύση

alternativa

εναλλακτική λύση

альтернатива

εναλλακτική λύση

alternativ

εναλλακτική λύση

ทางเลือก

εναλλακτική λύση

seçenek

εναλλακτική λύση

phương án thay thế

εναλλακτική λύση

二中择一
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close