εναντίωση

Μεταφράσεις

εναντίωση

مُعارَضَةٌ

εναντίωση

opozice

εναντίωση

opposition

εναντίωση

Widerstand

εναντίωση

opposition

εναντίωση

oposición

εναντίωση

vastustus

εναντίωση

opposition

εναντίωση

otpor

εναντίωση

opposizione

εναντίωση

反対

εναντίωση

반대

εναντίωση

oppositie

εναντίωση

motstand

εναντίωση

opozycja

εναντίωση

oposição

εναντίωση

сопротивление

εναντίωση

opposition

εναντίωση

การคัดค้าน

εναντίωση

muhalefet

εναντίωση

sự chống đối

εναντίωση

反对派
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close