εναντιώνομαι

Μεταφράσεις

εναντιώνομαι

oppose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close