εναργής

Μεταφράσεις

εναργής

clear, evident
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close