εναρκτήριος

Μεταφράσεις

εναρκτήριος

opening

εναρκτήριος

d'ouverture, inaugural
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close