ενδεής

Μεταφράσεις

ενδεής

destitute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close