ενδεικνύω

Μεταφράσεις

ενδεικνύω

indicate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close