ενδεικτικό

Μεταφράσεις

ενδεικτικό


ουσιαστικό ουδέτερο
ο έλεγχος στο τέλος της χρονιάς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close