ενδεχομένως

Μεταφράσεις

ενδεχομένως

potentially, perhapsلَعَّلَّmožnámåskevielleichtquizáehkäpeut-êtremoždaforseことによると아마misschienmuligensbyć możetalvezвозможноkanskeบางทีbelkicó thể或许 (enðexo'menos)
επίρρημα
πιθανόν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close