ενδεχόμενο

Μεταφράσεις

ενδεχόμενο

contigent, eventuality
ουσιαστικό ουδέτερο
πιθανότητα Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να πάω.
για σιγουριά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close