ενδεχόμενος

Μεταφράσεις

ενδεχόμενος

(enðe'xomenos)

ενδεχόμενη

(enðe'xomeni) θηλυκό

ενδεχόμενο

eventualaéventuel, possiblepotential, possibleمُـمْكِنmožnýmuligmöglichposible, potencialmahdollinenmogućpossibile可能な가능한mogelijkmuligmożliwypossível, potencialвозможныйmöjligซึ่งเป็นไปได้olasıcó thể可能的, 潜力潛力потенциал (enðe'xomeno) ουδέτερο
επίθετο
πιθανός ενδεχόμενο ταξίδι ενδεχόμενη καθυστέρηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close