ενδοθερμικός

Μεταφράσεις

ενδοθερμικός

endothermique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close