ενδοπλασματικό δίκτυο

Μεταφράσεις

ενδοπλασματικό δίκτυο

retículo endoplasmático
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close