ενδοσπέρμιο

Μεταφράσεις

ενδοσπέρμιο

endosperm
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close