ενδοχώρα

Μεταφράσεις

ενδοχώρα

hinterland, inland
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close