ενδυνάμωση

Μεταφράσεις

ενδυνάμωση

strengthening
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close