ενδυναμώνω

Μεταφράσεις

ενδυναμώνω

fortify, strengthen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close