ενενήντα

Μεταφράσεις

ενενήντα

(ene'ninda)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
δηλώνει ποσότητα

ενενήντα

neunzigninetyüheksakümmendquatre-vingt-dix, nonantenovantanonagintanegentigdziewięćdziesiątتِسْعِينdevadesáthalvfemsnoventayhdeksänkymmentädevedeset九十90nittinoventaдевяностоnittioเก้าสิบdoksanchín mươi九十
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο αριθμός ενενήντα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close