ενεργοποιώ

Μεταφράσεις

ενεργοποιώ

activate

ενεργοποιώ

ativar
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close