ενημέρωση

Μεταφράσεις

ενημέρωση

briefing, updatemise à jour, exposéإصْدار التَعْليماتinstruktážbriefingEinsatzbesprechungsesión informativaohjeiden jakoinformiranjebriefingブリーフィング브리핑briefingorienteringinstruktażinstruçõesинструктажbriefingการสรุปแบบสั้นๆbrifingtrình bày ngắn gọn发布会, 更新עדכון更新 (eni'merosi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η πληροφόρηση ελλειπής ενημέρωση μέσα μαζικής ενημέρωσης
2. σημείωση όλων των χρηματικών συναλλαγών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close