ενημερωτικός

(προωθήθηκε από ενημερωτικό)
Μεταφράσεις

ενημερωτικός

(enimeroti'kos)

ενημερωτική

(enimeroti'ci)

ενημερωτικό

informatif (enimeroti'ko)
επίθετο
σχετικός με ενημέρωση ενημερωτικό έντυπο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close