ενημερότητα

Μεταφράσεις

ενημερότητα

awareness, clearance, currency

ενημερότητα

connaissance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close