ενημερώνω

Μεταφράσεις

ενημερώνω

update, informmettre à jour, actualiser, informerيَجْعَلُهُ عَصْرِياًaktualizovatopdatereaktualisierenactualizarpäivittääažuriratiaggiornare更新する갱신하다bijwerkenoppdatereuaktualnićatualizarобновлятьuppdateraทำให้ทันสมัยgüncellemekcập nhật更新 (enime'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
πληροφορώ κπ για κτ ενημερώνω τους συναδέλφους μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close