ενθαλπία

Μεταφράσεις

ενθαλπία

enthalpy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close