ενθουσιάζω

Μεταφράσεις

ενθουσιάζω

enthousiasmer (enθusi'azo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να χαρεί πολύ Αυτό το πρόγραμμα μ' ενθουσίασε από την αρχή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close