ενισχυμένος

Μεταφράσεις

ενισχυμένος

strengthened
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close