εννέα

Μεταφράσεις

εννέα

neun

εννέα

neuf

εννέα

nine

εννέα

تِسْعَة

εννέα

devět

εννέα

ni

εννέα

nueve

εννέα

yhdeksän

εννέα

devet

εννέα

nove

εννέα

εννέα

9

εννέα

negen

εννέα

ni

εννέα

dziewięć

εννέα

nove

εννέα

девять

εννέα

nio

εννέα

เก้า

εννέα

dokuz

εννέα

chín

εννέα

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close