εννιά

Μεταφράσεις

εννιά

(e'ɲa)

εννέα

(e'nea) άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
επίθετο
δηλώνει ποσότητα

εννιά

(e'ɲa)

εννέα

neunninenaŭnueveüheksaneufkilencníunovedevynideviņinegendziewięćnovenouădeväťdevetnioдеветdevětyhdeksänเก้าдевять9تسعةתשע9ni (e'nea) ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ουσιαστικό
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close