εννιακόσια

Μεταφράσεις

εννιακόσια

nine hundreddziewięćsetдевятьсот
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
αριθμός
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close