εννοείται

Μεταφράσεις

εννοείται

(eno'ite)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
είναι σαφές, χωρίς αμφιβολία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close