ενοικιάζεται

Μεταφράσεις

ενοικιάζεται

(enici'azete)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα) 3ο
προορίζεται για ενοικίαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close