ενοχλημένος

Μεταφράσεις

ενοχλημένος

annoyed, miffed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close