ενοχλούμαι

Μεταφράσεις

ενοχλούμαι

bother, mindيَهْتَمُّvadithave noget imodaufpassen aufcuidar, preocuparse porpanna pahakseendérangerimati nešto protivbadare aいやだと思う개의하다erg vindenha noe imotmieć przeciwkoimportar-seвозражатьbry sig omรังเกียจaldırmakthấy phiền介意 (eno'xlume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close