ενσταλάζω

Μεταφράσεις

ενσταλάζω

instill, infuse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close