ενσυναίσθηση

Μεταφράσεις

ενσυναίσθηση

empathy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close