εντέλει

Αναζητήσεις σχετικές με εντέλει: εν κατακλείδι
Μεταφράσεις

εντέλει

จน (e'ndeli)
επίρρημα
τελικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close