εντείνω

Μεταφράσεις

εντείνω

heighten (e'ndino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ πιο έντονο εντείνω τις προσπάθειες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close