εντελέχεια

Μεταφράσεις

εντελέχεια

actuality
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close