εντοπισμός

Μεταφράσεις

εντοπισμός

localization, location, sighting (endopi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
προσδιορισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close